GALERIE NÁPADŮ

ŽELEZNÉ PILINY

Pokud pod papír skryješ například magnetická písmena, tak při pokrytí papíru železnými pilinami se text zobrazí.

SLOVNÍKY

Pokud máš k dispozici několik slovníků, které na sebe jazykově navazují, můžeš vytvořit jednoduchou šifru. Heslo bude například Francouzsky, k dispozici bude ale francouzsko - ruský slovník, hráči přeloží heslo do ruštiny a pak například pomocí rusko - německého slovníku  do němčiny, následně z německo - českého slovníku získají správné znění hesla.

FOLIE A FIXY

Na plastovou folii napiš černou permanentní fixou to, co chceš hráčům ponechat jako nápovědu / řešení / ... . Flipchartovou fixou (smazatelnou fixou na tabuli) dopiš další informace. Po "smazání" folie zůstane jen text napsaný permanentkou.

MAGNETICKÁ PÍSMENA

Připrav pro hráče kartonová písmena a ta správná opatři kovovou matkou, podložkou,... tak aby nebyla vidět. Tato správná písmena by nyní měli hráči moct vybrat pomocí magnetu.

TVARY NA MAPĚ

Na mapu nechme hráče rozmístit barevné kostičky / špendlíky / ... na konkrétní budovy. Tyto barvy budou tvořit konkrétní tvary. Těm můžeš přiřadit konkrétní znaky, písmena, nebo číslice.

GEOCACHING

Jednotlivé hrací komponenty můžeš schovat pomocí principů geocachingu. Hráči budou hledat pomocí nápověd jednotlivé prvky hry.

Skrytá čísla v řadách písmen

Můžeš například schovat 7 mezi písmena Z, nebo 0 mez O

Nápisy z aplikací

Seřaď aplikace, které mají v ikonách písmena tak, aby vznikl vzkaz.

Magnet na provázku

Dej hráčům k dispozici magnet, pomocí kterého musí vytáhnout z hloubky jiný komponent.